Zásady ochrany osobných údajov

Na stránke , dostupnej z nsptv.sk, je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré nsptv.sk zhromažďuje a zaznamenáva a ako ich používame.

Ak máte ďalšie otázky alebo požadujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našej webovej stránky s ohľadom na informácie, ktoré zdieľali a/alebo zhromažďujú na nsptv.sk. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromaždené offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová lokalita.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, o ktorých poskytnutie ste požiadaní, a dôvody, prečo ste o ne požiadaní, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás dostať ďalšie informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. .

Keď si zaregistrujete účet, môžeme vás požiadať o kontaktné informácie vrátane položiek, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi, vrátane:

  • Poskytovať, prevádzkovať a udržiavať našu webovú stránku
  • Vylepšite, personalizujte a rozšírte našu webovú stránku
  • Pochopte a analyzujte, ako používate našu webovú stránku
  • Vyvíjajte nové produkty, služby, funkcie a funkcie
  • Komunikovať s vami, či už priamo alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, vrátane služieb zákazníkom, aby sme vám poskytli aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webovej lokality a na marketingové a propagačné účely.
  • Posielať vám e-maily
  • Nájdite a predchádzajte podvodom

Log súbory

nsptv.sk sa riadi štandardným postupom používania protokolových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov, keď navštívia webové stránky. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasťou analýzy hostingových služieb. Informácie zhromaždené protokolovými súbormi zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré sú osobne identifikovateľné. Účelom informácií je analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať pohyb používateľov po webovej stránke a zhromažďovať demografické informácie.

Súbory cookie a webové majáky

Ako každá iná webová stránka, aj nsptv.sk používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil alebo ich navštívil. Informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Zásady ochrany osobných údajov reklamných partnerov

V tomto zozname môžete nájsť Zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov nsptv.sk.

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie ako súbory cookie, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke nsptv.sk a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. Keď k tomu dôjde, automaticky dostanú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte na webových stránkach, ktoré navštevujete.

Upozorňujeme, že nsptv.sk nemá prístup ani kontrolu nad týmito súbormi cookie používanými inzerentmi tretích strán.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov nsptv.sk sa nevzťahujú na iných inzerentov ani webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si podrobnejšie informácie prečítali v príslušných Zásadách ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže zahŕňať ich postupy a pokyny, ako zrušiť určité možnosti.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o správe súborov cookie pomocou konkrétnych webových prehliadačov, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Práva na ochranu osobných údajov podľa zákona CCPA (Nepredávajte moje osobné údaje)

Podľa zákona CCPA majú spotrebitelia v Kalifornii okrem iných práv právo:

Požiadať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľov, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

Požiadajte, aby firma vymazala všetky osobné údaje spotrebiteľov, ktoré firma zhromaždila.

Žiadať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

GDPR práva na ochranu údajov

Radi by sme zabezpečili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý užívateľ má právo na nasledovné:

Právo na prístup: máte právo požadovať kópie vašich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu: Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek informácie, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie informácií, o ktorých si myslíte, že sú neúplné.

Právo na vymazanie: Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok vymazali vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu: Za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov: Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie pre deti

Ďalšou súčasťou našej priority je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby pozorovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali svoju online aktivitu.

nsptv.sk zámerne nezhromažďuje žiadne osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa na našej webovej stránke poskytlo tento druh informácií, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko, čo je v našich silách. maximálne úsilie na okamžité odstránenie takýchto informácií z našich záznamov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Preto vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali, či nedošlo k nejakým zmenám. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Tieto zmeny sú účinné ihneď po zverejnení na tejto stránke.

Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov .

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.